ارابه اعتراض ارديبهشت داوطلبان استان کرمان

ارابه: اعتراض ارديبهشت داوطلبان استان کرمان انتخابات شوراها انتخابات 96 کرمانشاه صلاحیت

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تخم‌مرغ، برنج،مرغ و سبز ، روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاها

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در هفته نهایی به دهم آذرماه، قیمت مرغ، برنج، تخم‌مرغ و سبزی گران شده است است. 

تخم‌مرغ، برنج،مرغ و سبز ، روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاها

روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاها/تخم مرغ، برنج،مرغ و سبز

عبارات مهم : مرکزی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در هفته نهایی به دهم آذرماه، قیمت مرغ، برنج، تخم مرغ و سبزی گران شده است هست.

به گزارش مهر، بانک مرکزی، گزارش گرانی و ارزانی کالاهای اساسی را در هفته نهایی به دهم آذرماه منتشر کرد. بر این اساس، قیمت ۴ گروه کالایی نسبت به هفته گذشته، زیاد کردن را نشان داده هست. بر این اساس، قیمت تخم مرغ، برنج، سبزی و مرغ گران شده است هست.

تخم‌مرغ، برنج،مرغ و سبز ، روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاها

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای همه اقلام نسبت به هفته قبـل بـدون تغییـر بـود. قیمـت تخم مرغ معادل ۱.۷ درصد زیاد کردن یافت و شانه ای ۱۱۸ هزار تا ۱۵۰ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در هفته نهایی به دهم آذرماه، قیمت مرغ، برنج، تخم‌مرغ و سبزی گران شده است است. 

در این هفته در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰.۱ درصد زیاد کردن داشـت. قیمـت سـایر اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب بهای نخود معـادل ۰.۳ درصـد افـزایش یافـت و قیمـت سـایر اقلام عوض کردن نکرده بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری گوجه فرنگی عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفـاوت بودنـد، بـه نـرخ مصـوب شرکت میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سـبزی تـازه را عرضـه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای لیموشیرین معادل ۰.۶ درصد، هندوانه ۱۳.۵ درصد و موز ۱.۷ درصـد زیاد کردن ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۴.۱ درصد تا ۸.۵ درصد کم کردن یافت. در گروه سـبزی های تـازه بهای بادنجان معادل ۴.۶ درصد کم کردن ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۳ درصد تا ۱۳.۸ درصد افـزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

تخم‌مرغ، برنج،مرغ و سبز ، روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاها

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. قیمت گوشـت مـرغ معادل ۴.۳ درصد زیاد کردن یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی عوض کردن نکرده بود

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در هفته نهایی به دهم آذرماه، قیمت مرغ، برنج، تخم‌مرغ و سبزی گران شده است است. 

واژه های کلیدی: مرکزی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog